Silikozis Hastalığı

kot taslama hastaligiSilikozis tüm dünyada 1932’den beri mücadele edilen bir hastalık. Örneğin Amerikan Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün verilerine göre ABD’de 1,7 milyon kişi silikaya maruz kalıyor ve yaklaşık %5’inde değişik derecelerde silikozis saptanıyor. Çin’de 1991-1995 yılları arasında 500.000 den fazla silikozis vakası ile karşılaşılmış. Her yıl 24.000 den fazla ölüm söz konusu. Vietnam’da 9000 kişiye silikozis teşhisi konmuş. Bunlardan %90’ı çalıştıkları iş nedeniyle bu hastalığa yakalanmış. Kolombiya Hükümeti 1,8 milyon çalışanın silikozis riski altında bulunduğunu belirtiyor.

1937’de ilk kez Amerika’da toz kontrol standartları belirlenmiş ve sonraki yıllarda işçilerde silikozis görülme yoğunluğu hızla azalmış. İngiltere’de kristal silikanın birçok iş kolunda kumlama amacıyla kullanılması 1950’de, diğer Avrupa ülkelerinde ise 1966 yılında yasaklanmış. 1974 yılında Amerikan Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü silikanın yerine kullanılabilecek daha az riske sahip materyallerin kullanımını önermiş.

Silikozis hastalığından ölenlerin hikâyeleri de genellikle birbirlerine benziyor. Hayatlarının bir döneminde çalıştıkları iş, onların hayatına mal oluyor. Türkiye’de kayıtlara geçen olgu sayısı tüm silikozis hastaları için 600’ler civarında. Oysa bu sayının aslında on binlerce olduğu tahmin ediliyor. Sadece Bingöl’ün Karlıova ilçesinin 300 haneli Taşlıçay Köyü’nde hemen hemen her evde bir silikozis hastası var. Hatta pek çok silikozis hastası işçi, doğru meslek sorgusu yapılmadığından yanlış teşhis mağduru. Yanlış teşhis konmuş ya da doktora gitmemiş işçilerin bir kısmı hastalıklarının nedenini bilmediğinden aynı iş koşullarında çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’de silikozis hastalığına sebep olan silika kristallerinin kot taşlama işleminde kullanılması artık yasak. Ancak 2007 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kot kumlamayı önlem alınması gereken işkollarına eklemesine rağmen hasta sayısında artış devam etmekte. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından
ortaklaşa yürütülen Küresel Eylem Planı ile hastalığın 2015 yılında görülme sıklığının azaltılması, 2030 yılında ise tamamen yok edilmesi hedefleniyor.

Konu : , , , ,
Kategori : Sağlık