Kanyon Vadiler (Ihlara)

Günümüzden yaklaşık 5 milyon önce, bugün Kapadokya’nın olduğu bölgede irili ufaklı göl çanakları vardı ve volkanik etkinlikler sürüyordu (Melendiz, Hasandağ volkanları). Bu dönemde yarı kurak ama aynı zamanda sağanak şeklinde bol yağışlı evreleri olan bir iklim hüküm sürüyordu. Daha sonra,

Konu : , , , , ,
Kategori : Coğrafya

Twitter’dan Deprem Takibi

Dünya genelinde yaşanan depremleri tespit etmek için yeryüzünün dört bir köşesindeki sismik algılayıcılardan gelen bilgileri kontrol eden ABD jeolojik gözlem birimi U. S. Geologic Survey (USGS) çalışmalarına katkıda bulunacak hızlı bir araç daha bulmuş: Twitter kullanıcılarından gelen mesajlar. 140 karakterlik

Konu : , , , , ,
Kategori : Coğrafya

Volkan Bombası

Volkanik faaliyetler sonucu dünya bir çok yönden etkilenmektedir. Bu etkileşimlerin ağırlıklı olarak jeolojik olaylar üzerine gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Volkan ismi ilk olarak İtalya’nın Volcano Adası’ndan alınmıştır. Roma mitolojisine göre volkanların, ateş tanrısı Volcan’aya ev sahipliği yaptığı söylenir. Dünyayı yüz milyonlarca yıldır

Konu : , , , , , ,
Kategori : Coğrafya

İslam Tarihinde Coğrafya

İslam dünyasında en çok üzerinde durulan bilim dallarından biri de coğrafyadır. O dönemde bilinen Dünya’nın büyük bir bölümüne yayılan topraklardaki farklı halkların İslam düşüncesi çerçevesinde karşılıklı etkileşim ve iletişim içinde olmasının doğurduğu fırsatlar coğrafyaya büyük bir ilginin doğmasına ve dolayısıyla

Konu : , , , , ,
Kategori : Coğrafya

Cehennem Sanıldığından Erken Soğudu…

Jeologların Dünya’nın erken dönemleriyle ilgili olarak bir türlü fikir birliğine varamadıkları bazı noktalar van Bebek Dünya’nın yüzeyi sıcak ve ergimiş maddeden mi oluşuyordu, yoksa soğuk ve kararlı yapıda mıydı? İlk katı yerkabugu ne zaman oluştu? Ancak genelde anlaştıkları bir nokta

Konu : , , , , ,
Kategori : Coğrafya

Türkiye’deki Denizaltı Mağaraları

Türkiye coğrafyasında tüm zenginlikleri görmek mümkündür. Böylesine güzel bir coğrafyada doyasıya keşif yapmanın tadıda hiç birşeyde yoktur açıkcası. Bugün inceleyeceğimiz konuda yaptığımız tabire birebir uyan bir örnek olacak. Denizaltı mağaralarının derinliklerine inmeden önce bu doğa harikası yerleri yaşamınız boyunca bir

Konu : , , , , , , ,
Kategori : Coğrafya

Tropikleşen Akdeniz

Görünüşe göre Lesepsiyen göç, Akdeniz’in canlı yapısını yavaş yavaş tropik denizlerinkine benzetiyor. Bugün kıyı kesiminde yapılan herhangi bir dalışta bir zamanlar Kızıldeniz’de yaşayan türlerle karşılaşmak çok olağan. Sokar balıkları, trompet balıkları, balon balığı, deniztavşanları bunlardan bazıları. Göç nedeniyle Akdeniz, özellikle

Konu : , , , , , , ,
Kategori : Biyoloji, Coğrafya

Türkiye’deki Gölovalar (Polyeler)

Anadolu’nun jeolojik geçmişine, 65 milyon yıl öncesine bakıldığında üzerinin Tethys deniziyle kaplı olduğu görülür.O zamanlardan günümüze kadar devam eden kırılma, kıvrılma, yükselme gibi çok sayıda jeolojik hareket ve buna bağlı jeolojik oluşum sonucu değişen Anadolu’da görülen en ilginç jeolojik oluşumlardan

Konu : , , , , ,
Kategori : Coğrafya

Lapyalar (Pürtükler)

Yağmur ve kar sularının etkisiyle suyla eriyebilen kayaçlarda çeşitli şekiller oluşur. Bu oluşumlara lapyalar öncülük eder. Lapyalar en sık rastlanan karstik şekillerdir. Pürtük ve karen de denen lapyaların oluşum sürecinde yağmur ve kar sularının yanında yosunlar ve bazı bitkilerin de

Kategori : Coğrafya

Tüflerdeki Yaşam…

Milyonlarca yıl öncesinde yeryüzünün derinliklerinden günyüzüne çıkan tüfler ve bazaltlar, bir sanatçının estetik görüşüne sahip gibi görünen doğa tarafından şekillendirilmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Bunun sonucunda, Dağlık Frigya bölgesine özgü orijinal şekle sahip tüften oluşan düzlükler, tepeler, sırtlar, vadiler, diklikler, mağaralar

Konu : , , , , ,
Kategori : Coğrafya