Eski sevgiliden intikam almanın yolları! Ex aşkınız sizi sinirlendirdiyse öc almanın yöntemleri

  Eski sevgiliden intikam almanın yolları! Ex aşkınız sizi sinirlendirdiyse öc almanın yöntemleri

A?k muhte?em bir?eydir fakat a?klar?n tek bir ortak özelli?i vard?r o da her a?k?n bir gün bitece?i gerçe?idir. Sizde a??k oldunuz, ç?kt?n?z, gezip tozarak güzel günler geçirdiniz fakat ?imdi hepsi geride kald?. Eski sevgiliniz sizi g?c?k m? ediyor, sa?da solda görüyorsunuz ve sinirlerinizi mi bozuyor? Ex a?k?n?zdan intikam almak istermisiniz? Bunun yöntemleri mevcut. ??te eski sevgilinizden öc alman?n en güzel 10 yolu:

1- ?nternetteki blog’unuza “Eski sevgilimin çöpünde buldu?um inan?lmaz ?eyler” ba?l?kl? bir yaz? yaz?n.

2- Aniden en yak?n arkada??n?n kap?s?nda belirin. Üzerinizde de sadece bir trençkot olsun.

3- Evine gidip tüm e?yalar?n?z? toplay?n. Ama size ait olmayanlar? da yan?n?za al?n.

4- Yeni sevgilisiyle bir restoranda yemek yerkenrestoran? aray?n ve bir garsondan onlar?n masas?na gidip ?u cümleyikurmas?n? isteyin: “Çocuklar?n?z d??ar?da, daha ne kadarbekleyeceklerini bilmek istiyorlar.”

5- Her zaman oldu?unuzdan daha bak?ml? ve çok daha seksi olun.

6- Evinin önündeki çimenlerin üzerine gaz ya??yla isimlerinizi yaz?n ve eve geldi?inde bir kibrit çak?n.

7- Facebook profilini ele geçirin ve ilgi alanlar?n? nefret etti?i ?eylerle de?i?tirin.

8- Arabas?na üzerinde “küçük penisli” yazan bir yaz? yap??t?r?n.

9- Hamile bir arkada??n?zdan, sizin yerinize,eczaneden ald???n?z hamilelik testini uygulamas?n? isteyin ve o çubu?uüzerinde “Hiçbir ?ey için te?ekkür ederim” yaz?l? bir notla kap?s?nab?rak?n.

10- Ona laf aras?nda, hep denemek istedi?i fantezileri gerçekle?tirdi?inizi söyleyin.

Konu : , , , , , , , , , ,
Kategori : Kadın