Duha Suresinin Fazileti, Sırrı ve Tefsiri

  Duha Suresinin Fazileti, Sırrı ve Tefsiri

Kuranı Kerimin her suresi ayrı bir mucize niteliğindedir. Her çağa, her zamana ve her duruma uygun olarak yorumlanabilen tek kitap olma özelliğini koruyan yüce kitabımız tüm insanlığı kucaklayan evrensel bir hayat kılavuzudur. Bugünkü yazımızda faziletleri saymakla bitmeyen Duha suresinin bütün faziletlerini tek tek madde madde sıralıyoruz. Duha suresinin içinde barındırdığı sırları anlayınca Allah’a ve gönderdiği mucizevi kitaba bir kez daha hayran kalacaksınız. İşte Duha suresinin tefsiri:

Duha suresi çağımıza bakan ve mucize sırrı taşıyan bir Kur’an mesajıdır. Bu süre,Efendimizin üzüntülü bir devrinden sonra inzal olmuştur ve yalnız O’na hitab etmektedir

Efendimiz (sav)kendinden asırlarca sonra gelecek olan mü’minler adına büyük endişe duymuş,onların yaşayacağı zulmetli çağları Alah’ın izniyle görmüş,ümmetinin azalacağını ve insanların pek çoğunun kurtuluştan mahrum kalacağını düşünerek üzülmüştü.

Fakat ,Cenab-ı Hak,Efendimize bu süre ile teminat vermiş ve bilhassa şu içinde bulunduğumuz çağdaki mü’minlerin imanına kefil olmuştur.Surenin özet olarak yorumu şöyledir:


Ayet 1-2:Habibim,senin nurunu nasıl bir ”duha”ya,yani parlak ve ihtişamlı bir kemale ulaştırmışsam;asırlar sonra beşeriyetin ”Leyl-i Seca” yani derin bir gece karanlığı,şiddetli bir vahşet devresinde de mü’minlerin teminatı Ben’im!.Onlara bir ilim güneşi vereceğim.Kur’an’ın İ’cazı,bütün ihtişamı ile zuhur edecektir’!

Ayet 3:Rabbin sana ”veda”etmedi ve ümmetine çok düşkün olmandan gücenmedi.Sana olan lütfu kesiksiz ve ebedidir!

Ayet 4: Gelecek zamanlar,senin ve ümmetinin için daha mükemmel olacaktır.İslam’ın istikbali aydınlıktır,geleceği,geçmişinden daha hayırlıdır!

Ayet 5: E y Sevgili Peygamberim!.Sen ümmetine harissin,sana bol bol ümmet vereceğim;onları tarihin her devrinde insanların en hayırlısı edeceğim.Sen ”-Razıyım”deyinceğe kadar

Ayet 6: Seni ”emsalsiz”bir fıtrat ile yaratarak,”vacid”sırrım ile sonsuz manada zenginliklerine erdirmedim mi?.Seni ”Mustafa”makamından ”Mahmudiyet” makamına intikal ettirerek,Muhammed Mustafa (sav)hikmetine ulaştırmadım mı?

Ayet 7-8enin nefsinde bütün ”hidayet”sırlarını cem ederek,manevi güzelliklerin tamamını sana vermedim mi?.Seni ”yalnız”yarattım ve sonra sana insan,cin ve melek olarak,bütün kainatı ümmet eylemedim mi?

Ayet 9-10: Habibim!.Bana ümmetin için naz aleminde sitem etme;onları senin dilediğin gibi nimelerime gark edeceğim!

Ayet 11:Öyleyse,Rabbinin nimetlerini açıkla,bütün incelikleriyle ümmetine bildir”Duha”süresi ile ilan ettiğim taahhütleri müjdele!Mana ilmiyle meşgul olanlar ”Leyle-i Seca”ile remzedilen karanlık devrin ve doğacağı müjdelenen ”İlim güneşi”nin hangi çağda olacağını merak etmişlerdir.Bunun anahtarı ise”Süre-i Fil”dedir.Zira,İslam güneşi,yani asr-ı saadet,Fil Vak’ası’ndan 40 yıl sonra ”Dua Sırrına” ermiş;en parlak çağa erişmiştir.

İkinci Cihan Harbi’ndeki hava bombardımanları Fil Vak’ası’nı andırmaktadır.1940′da başlayan bu bombardımanlardan 40 yıl sonra;miladi 1980,hicri 1400′de İslam’ın ilim güneşi duha sırrı ile parlamıştır

Nitekim Avrupa’da pek çok alim 1980′den itibaren İslamiyet’i kabul etmeye başlamış;toplu halde ihtidalar da bütün dünyada hız kazanmıştır

Konu : , , , ,
Kategori : Haber