Biyoçeşitlilik Azalıyor

biyoçeşitlilikBiyoçeşitliliğin azalmasında en büyük etki doğal yaşam alanlarının bozulmasından kaynaklanır. Dünya Doğa Koruma Birliği’ne (IUCN) göre soyu tükenme tehdidi altında olan, az rastlanan türlerin yaklaşık % 75’inin doğal yaşam alanları bozulmuş ya da parçalanmış durumda. Doğal yaşam alanı parçalanması çok geniş alanlar kaplayan, kesintisiz bir yaşam alanının, bir ekosistemin daha küçük alanlara bölünmesidir. Bu bölünme otoyol yapımı, yeni yerleşim yerleri kurulması, ağaç kesilmesi, yeni tarım alanları açılması gibi insan kaynaklı olabildiği gibi, yangın ve sel gibi doğa olayları sonucunda da oluşabilir. Parçalanmanın en büyük etkisi doğrudan türler üzerinedir. Var olan bitki örtüsü azalırken bazı türlerin de soyunun tükenmesine ya da nüfuslarının çok azalmasına neden olabilir. Doğal yaşam alanları parçalara ayrılınca türler de daha küçük popülasyonlar halinde bölünür. Arada herhangi bir bağlantı kalmazsa bir parçadaki popülasyonlar, diğer popülasyonlarla iletişim kuramaz. Popülasyonun yalıtılmış hale gelmesi olarak bilinen bu durum, gen akışı sağlanamaması nedeniyle popülasyonun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olur. Böyle bir durumda parçaların arasında bağlantı sağlanarak türlerin bir parçadan diğerine geçişinin hızlanması sağlanmalıdır. Doğal bir yaşam alanının % 90 oranında küçülmesiyle o yaşam alanını kullanan türlerin % 50’sinin yok olacağı genel olarak kabul edilir. Buna göre bir yaşam alanındaki kayıplar ölçülebilirse türlerin yok olma oranı tahmin edilebilir. Bu yöntem türlerin küresel ölçekte yok olma oranlarını tahminde de kullanılıyor. Tropik yağmur ormanları tür çeşitliliği bakımından en zengin alanlar olduğundan ve hemen hemen her bölgeyi temsil ettikleri kabul edildiğinden, tropik ormanlarda yapılan tür kayıpları hesaplarının küresel ölçeğe oranlanmasıyla, küresel ölçekte tahminler yapılıyor. Bu bölgeler için yapılan türlere dayalı hesaplamalar, kayıp oranının 2020 yılına kadar % 2-% 25 arasında olacağını gösteriyor.

Konu : , , , , ,
Kategori : Bilim